Jacek Sadowy

Zespół

Jacek Sadowy

Prawnik i politolog. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji oraz Wydziale Politologii UMCS w Lublinie.

Z zamówieniami publicznymi związany od 2000 r.

Od lutego 2008 roku do grudnia 2013 Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

Autor wielu publikacji z dziedziny zamówień publicznych, wieloletni wykładowca. Prowadzi wykłady z zakresu zamówień publicznych m.in. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytecie Warszawskim, UMCS w Lublinie, Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim.

Od początku kariery zawodowej związany z zamówieniami publicznymi i Urzędem Zamówień Publicznych przechodząc w nim wszystkie szczeble kariery urzędniczej. Pełniąc funkcję Naczelnika Wydziału Opinii, Orzecznictwa i Spraw Sądowych oraz Dyrektora Departamentu Prawnego odpowiadał m.in. za
 
  • opracowywanie opinii prawnych;
  • przygotowywanie projektów pism procesowych - pozwy o stwierdzenie nieważności umowy o zamówienie publiczne, skargi na orzeczenia zespołu arbitrów, odpowiedzi na skargi na decyzje administracyjne;
  • reprezentacja przed sądami powszechnymi (stwierdzenie nieważności umowy oraz uchylenie orzeczeń arbitrów) oraz administracyjnymi (dostęp do informacji publicznej).

Poza karierą w Urzędzie, piastował stanowisko Kierownika Działu Obsługi Prawnej w fundacji Skarbu Państwa - Fundacji „Fundusz Współpracy” w Warszawie. W ramach pełnionych obowiązków obsługiwał przetargi prowadzone na rzecz administracji rządowej w ramach programu Transition Facility głównie w dziedzinie informatyki, w tym zasiadał w komisjach przetargowych, przygotowywał odpowiedzi na protesty, odwołania, reprezentował Fundację przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Wspierał i doradzał beneficjentom projektów nadzorowanych przez Władzę Wdrażającą Program Współpracy Przygranicznej Phare z zakresu udzielania zamówień publicznych.

Legal Expert w unijnym projekcie o współpracy bliźniaczej IPA 2008 AL08IBEC01 „Support for the strengthening of the Albanian public procurement, concessions and public auctions systems” pomiędzy Urzędem Zamówień Publicznych a albańską Agencją Zamówień Publicznych (PPA) oraz w unijnym projekcie o współpracy bliźniaczej pomiędzy Urzędem Zamówień Publicznych a chorwacką Agencją Zamówień Publicznych.

Inicjator i autor zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych, odformalizowywujących przetargowe procedury udzielania zamówień publicznych oraz procedurę odwoławczą. Stwarzając prawne ramy do efektywnego udzielania zamówień publicznych przyczynił się m.in. do efektywnej realizacji zadań publicznych związanych z wydatkowaniem funduszy UE oraz przygotowaniami do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012.

Przygotował zmiany w ustawie pozwalające szerzej realizować politykę zrównoważonego rozwoju poprzez możliwości stawiania wymogów zaangażowania w realizację zamówień publicznych osób niepełnosprawnych oraz długotrwale bezrobotnych. Inicjator i autor zmian w zakresie podwykonawstwa pozwalających lepiej chronić interesy Skarbu Państwa oraz podwykonawców robót budowlanych. Przygotował zmiany prawne implementujące dwie dyrektywy unijne: tzw. dyrektywę odwoławczą oraz dyrektywę obronną.

Współautor ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Posiada aktualne poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych.
© Ośrodek Doradztwa Zamówień Publicznych 2024
CMS - Created by asis.pl WebDesign: good-site.pl