Zespół

Zespół

Zespół

Cechą wyróżniającą nasz Ośrodek są ludzie, ich doświadczenie i profesjonalizm. Atutem naszego Zespołu jest suma wiedzy i praktycznych doświadczeń jego członków, co w połączeniu z wiedzą inicjatora i autora kluczowej części przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych sprawia, że możemy w kompleksowy sposób podjeść do problemów pojawiających się w procesie udzielania czy też ubiegania się o zamówienie publiczne.

Korzystamy również z doświadczeń wynikających ze współpracy z instytucjami unijnymi oraz instytucjami państw UE. Członkowie zespołu kierowali jednostkami zamawiającymi, odpowiadali za proces udzielania zamówień publicznych, tak więc posiadają wiedzę o skuteczności stosowanych rozwiązań i chętnie się nią podzielą z innymi jednostkami zamawiającymi.
 
© Ośrodek Doradztwa Zamówień Publicznych 2024
CMS - Created by asis.pl WebDesign: good-site.pl