Strona główna

OŚRODEK DORADZTWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Serdecznie witamy

jacek_sadowy.jpgna stronie internetowej Ośrodka Doradztwa Zamówień Publicznych.

Ośrodek został założony przez Jacka Sadowego, piastującego w latach 2008 – 2013 funkcję Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
 

Dla podmiotów publicznych …

Podstawowym zadaniem Ośrodka jest udzielanie profesjonalnego wsparcia instytucjom publicznym w zakresie sprawnej i efektywnej realizacji zadań publicznych.

Wśród wielu form i sposobów realizacji zadań publicznych w których Ośrodek oferuje wsparcie, na szczególną uwagę zasługują procedury przewidziane ustawą Prawo zamówień publicznych, ustawą o koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz ustawą o partnerstwie publiczno-prywatnym. Niezależnie od wybranej formy i sposobu realizacji zadania, mogą Państwo liczyć na wsparcie Ośrodka w przygotowaniu postępowania, jego przeprowadzeniu oraz realizacji umów.


Członkowie Zespołu Ośrodka współtworzyli prawny system realizacji zadań publicznych, pomagali i nadal pomagają wielu instytucjom publicznym w sprawnym i efektywnym przeprowadzaniu postępowań.
 

Dla podmiotów prywatnych …

Stworzenie konkurencyjnego i transparentnego systemu realizacji zadań publicznych, zapewniającego racjonalne wydatkowanie środków były wyznacznikiem działań dla Jacka Sadowego w okresie piastowania stanowiska Prezesa Urzędu. Idee te wyznaczają także kierunek funkcjonowania Ośrodka stanowiąc źródło naszej satysfakcji oraz inspirację do ciężkiej pracy. Tam, gdzie wykonawcy spotykają się z dyskryminacją w dostępie do realizacji zadań publicznych, nieuczciwą konkurencją, ograniczeniem dostepu do rynku zamówień publicznych, mogą liczyć na wsparcie i pomoc ze strony Ośrodka.
 

Dla podmiotów w kłopotach …

Pomagamy również tam, gdzie inni pomóc nie chcą, nie mogą lub nie potrafią. Złożoność systemu prawnego oraz brak instrumentów zapewniających spójne jego stosowanie prowadzi niekiedy do formułowania błędnych i krzywdzących ocen podjętych decyzji. W równym stopniu dotyczy to zamawiających, których działania oceniane są przez wiele instytucji kontroli i nadzoru, jak i wykonawców, którzy spotykają się z dyskryminującym traktowaniem.

Zachęcamy Państwa do współpracy

© Ośrodek Doradztwa Zamówień Publicznych 2024
CMS - Created by asis.pl WebDesign: good-site.pl