O nas

O nas

O nas

Misją Ośrodka Doradztwa Zamówień Publicznych jest udzielanie kompleksowego wsparcia instytucjom zamawiającym w procesie realizacji zadań. Celowo używamy pojęcia „zadania” a nie „zamówienia publiczne”. Pomimo bowiem, iż podstawowym obszarem naszej działalności są zamówienia publiczne, to nasza wiedza i doświadczenie pozwalają nam skierować ofertę współpracy wykraczającą przedmiotowo i podmiotowo poza dziedzinę zamówień publicznych.

Przedmiotowo - oferujemy nasze usługi nie tylko przy rozwiązaniu konkretnych problemów proceduralnych, ale również w kompleksowej obsłudze realizacji zadań oraz dążeniu do ich większej efektywności. Spośród wielu zagadnień kluczowych dla efektywności działań podmiotów zamawiających pomagamy, udzielając odpowiedzi w przykładowo wskazanym poniżej zakresie:
  • Jaki jest najbardziej odpowiedni sposób i forma realizacji zadań?
  • Czy możliwa i racjonalna jest samodzielna realizacja zadań? Jakie są dopuszczalne formy samodzielnej realizacji zadań i czy to się opłaca?
  • Czy i kiedy realizacja zadań może odbywać się w drodze współpracy publiczno-publicznej, bez obowiązku stosowania procedur?
  • Uzyskanie lepszych efektów jest niekiedy możliwe przy połączeniu sił jednostek zamawiających – czy i kiedy warto podjąć taką współpracę?
  • Czy centralizować zakupy – kiedy przynosi to pożądane efekty, a kiedy wręcz przeciwnie – może przynieść odwrotne od zamierzonych skutki?
  • Czy lepiej dzielić jedno zamówienie na mniejsze części, czy udzielać zamówienia w jednej procedurze?
  • Czy można odstąpić od obowiązku stosowania przepisów poszczególnych ustaw i przejść na cywilistyczny sposób udzielania zamówień?
  • Jak pogodzić konieczność zapewnienia przez zamawiającego niedyskryminującego dostępu wykonawców do zamówień publicznych z potrzebą wyboru wykonawcy rzetelnego, gwarantującego odpowiednią jakość wykonywanego zamówienia?
  • Gdzie są ryzyka zakwestionowania prawidłowości prowadzonych procedur?
Podmiotowo - oferta Ośrodka skierowana jest nie tylko do podmiotów publicznych, ale także do podmiotów prywatnych, które dokonują zakupów. Uważamy, iż doświadczenia sektora publicznego można także z powodzeniem wykorzystać w obszarze zakupów dokonywanych w oparciu o ustawę Kodeks cywilny. Właściwa organizacja procesu udzielania zamówień pozwala uzyskać większą efektywność, zmniejszyć koszty prowadzonej działalności oraz zdobyć przewagę konkurencyjną na rynku.
© Ośrodek Doradztwa Zamówień Publicznych 2024
CMS - Created by asis.pl WebDesign: good-site.pl