WSPARCIE PRZY KONTROLI

Specjalizacje

WSPARCIE PRZY KONTROLI

Złożoność systemu prawnego oraz brak instrumentów zapewniających spójne jego stosowanie prowadzi niekiedy do formułowania błędnych i krzywdzących ocen podjętych decyzji. W takich sytuacjach przydatne jest wsparcie ze strony osób posiadającyhc bogate doświadczenie w kontroli procesu udzielania zamówień. Jest to tym bardziej uzasadnione z uwagi na potencjalne doniosłe konsekwencje prawne, finansowe oraz dyscyplinarne takiej oceny dla instytucji zamawiających oraz osób podejmujących decyzje w procesie udzielania zamówień. Ofertę kierujemy do podmiotów zamawiających.
© Ośrodek Doradztwa Zamówień Publicznych 2024
CMS - Created by asis.pl WebDesign: good-site.pl