ORGANIZACJA PROCESU ZAKUPOWEGO

Specjalizacje

ORGANIZACJA PROCESU ZAKUPOWEGO

AUDYT

Oferujemy Państwu obiektywną ocenę organizacji procedur udzielania zamówień w danej jednostce zamawiającej z uwzględnieniem powszechnie uznawanych standardów audytu wewnętrznego.

Celem prowadzonego audytu jest przede wszystkim uzyskanie informacji przydatnych kierownikowi zamawiającego we właściwym utrzymaniu ładu organizacyjnego, zarządzania ryzykiem i kontroli procedu udzielania zamówień. Zadania szczególowe prowadzonego audytu ustalane są z kierownikiem jednostki audytowanej w oparcowywanym wspólnie planie audytu.

Oferujemy w szczególności dokonanie oceny procesów  i przedstawienie stosownych zaleceń usprawnienia tych procesów, tak by w zakresie zamówień osiągane były następujące cele:
             - promowanie odpowiednich zasad etyki i wartości w organizacji;
             - zapewnianie skutecznego zarządzania efektywnością działań;
             - przekazywanie informacji o ryzykach do odpowiednich obszarów organizacji;
             - zapewnienie zgodniości działań organizacji z prawem, regulaminami wewnętrznymi oraz umowami.
 
REGULACJE WENĘTRZNE

Oferujemy Państwu przygotowanie dokumentów regulujących zasady udzielania zamówień w danej jednostce, w tym:
- regulaminu określającego wewnetrzne zasady udzielania zamówień,
- regulaminu funkcjonowania komisji przeargowej.
 
© Ośrodek Doradztwa Zamówień Publicznych 2024
CMS - Created by asis.pl WebDesign: good-site.pl